Hernieuwing
In veel gevallen kan een lege patroon hernieuwd en opnieuw gebruikt worden, zodat verspilling en afval wordt verminderd.
Officieel erkend
Inkeuro neemt op eenvoudige aanvraag uw gebruikte patronen terug.
Wij zijn daartoe geregistreerd als inzamelbedrijf bij de Dienst voor Afvalstoffen van Wallonië onder nummer 2004-10-06-07. In die context leveren wij u een terugname-attest voor uw gebruikte patronen.
Inzameling
Om een collectorbox te ontvangen voor gebruikte patronen binnen uw bedrijf, volstaat het ons te contacteren.
Recyclage
Niet-hernieuwbare patronen en defecte of gebruikte onderdelen bestemd voor recyclage worden naar een officieel erkende fabriek gestuurd.
Ze worden er vernietigd volgens de gangbare Europese normen.