Uiterst vervuilende afvalstoffen | Wettelijke verplichting | Vernieuwende methode | Ecologisch | Kwalitatief | Economisch | Altijd in de buurt

Uiterst vervuilende afvalstoffen
In België zijn meer dan 2 miljoen printers, fax- en kopieertoestellen in omloop, jaarlijks samen "goed" voor duizenden tonnen afvalproducten.
Bovenop het omhulsel, vervaardigd met plastic en metaalstukken, zijn het vooral de achtergebleven inktresten in de patronen die het meest besmettend blijken.
Wanneer een gebruikte patroon zomaar in de vuilnisbak wordt gegooid, wordt hij gemengd met gewone afvalproducten en verbrand, waardoor in de atmosfeer buitengewoon giftige uitwasemingen vrijkomen.
Wettelijke verplichting
In vele Europese landen is het opruimen en terugwinnen van afval onderworpen aan meerdere wetten en decreten, die erop toezien dat "… de productie en de schadelijkheid van afvalproducten wordt verhinderd of verminderd,…", "… de afvalstoffen benut worden door hergebruik, recyclage,...". "Wordt als afval beschouwd, elk overblijfsel na een productieproces, elke stof, materie,… waarvan de houder voornemens is zich te ontdoen" (uittreksel uit de Franse wet).
Vernieuwende methode
Inkeuro komt enkel tussenbeide op originele laserpatronen, en vervangt systematisch door nieuwe stukken alle onderdelen die eventueel gebruikt werden. Voor elk type patroon wordt de aangepaste toner gebruikt, zodat we een patroon aanleveren die precies overeenstemt met het origineel, waarbij elk onderdeel, oorspronkelijk of nieuw, geen enkel defect kan vertonen.

De inkjetpatronen worden grondig gereinigd doorheen verschillende behandelingen (schoonzuigen, stoom, centrifugeren), zodat alle achtergebleven inktresten verwijderd worden. Elke patroon wordt machinaal gevuld (via de printkop), om precies dezelfde hoeveelheid inkt te verkrijgen, zonder luchtbellen. Er is geen fysische reactie tussen de inkten. Inkeuro raadt het spuitvullen af, omdat dit de patroon beschadigt en inktlekken kan veroorzaken.

Elke hernieuwde patroon wordt op zijn eigen betreffende printer getest vóór verpakking.
Ecologisch
Inkeuro verbindt zich ertoe:
- voortdurende R&D te voeren om steeds meer types patronen te hernieuwen en zo de afval te herleiden tot 50%
- "propere" technieken en materialen aan te wenden in zijn werkplaatsen (afzuigtafels, filters, sortering,…)
- onbruikbare patronen en gebruikte onderdelen van hernieuwbare patronen te laten recycleren
- lege patronen terug te nemen, ze te behandelen en de nodige attesten te leveren aan de gebruikers
- over een officiële goedkeuring te beschikken met betrekking tot zijn vakmanschap
Kwalitatief
Alle andere overwegingen in acht genomen, komt uiteindelijk de kwaliteit van uw gedrukte documenten nog steeds op de eerste plaats. De hernieuwingstechnieken die we hebben ontwikkeld kunnen dan ook een optimale kwaliteit garanderen voor elke categorie patronen (laser of inkjet).

Als echte professioneel geeft hij een "tweede leven" aan om het even welke hernieuwbare patroon, en kan u met raad en daad bijstaan.De Inkeuro kwaliteit is niet zomaar een uitspraak: we respecteren tot in het geringste detail het Inkeuro kwaliteitshandvest.

In ons kwaliteitshandvest verbinden we ons ertoe:
- slechts eenmaal originele ongebruikte cartridges hernieuwen en laten hernieuwen
- systematisch de cilinder en elk defect of gebruikt onderdeel vervangen door nieuwe onderdelen
- aangepaste inkt en toner gebruiken, overeenstemmend met de initiële vulhoeveelheid, voor eenzelfde aantal kopies
- elke patroon op zijn betreffende printer te testen
- elke patroon met zorg te verpakken
- product en materiaal te garanderen

Economisch
Dankzij de hernieuwbare Inkeuro patronen bespaart u tot 40% op uw inktpatroonverbruik! Om precies te weten hoeveel uw onderneming kan besparen, geeft u ons gewoon het type en aantal printers, fax- en kopieerapparaten in uw bedrijf. Particulieren kunnen hun besparing onmiddellijk berekenen via onze on line shop.
Altijd in de buurt
Doordat we altijd in de buurt zijn en lokaal produceren, kan Inkeuro zijn klanten een kwalitatieve, snelle service op maat bieden, evenals een persoonlijk contact.